Sắp xếp theo:

AMD Ryzen 3 1200 / 4 nhân 4 luồng / 3.1GHz / 8M / SK AM4


2,710,000₫

AMD Ryzen 3 1300X / 4 nhân 4 luồng / 3.5GHz / 8M / SK AM4


3,390,000₫

AMD Ryzen 3 2200G 3.5 GHz tích hợp VGA Radeon Vega 8/6MB/4 nhân 4 luồng


2,690,000₫

AMD Ryzen 5 1400 / 4 nhân 8 luồng / 3.2GHz / 8M / SK AM4


4,399,000₫

AMD Ryzen 5 1500X / 4 nhân 8 luồng / 3.5GHz / 16M / SK AM4


4,740,000₫

AMD Ryzen 5 1600 / 6 nhân 12 luồng / 3.2GHz / 16M / SK AM4


5,490,000₫

AMD Ryzen 5 1600X / 6 nhân 12 luồng / 3.6GHz / 16M / SK AM4


6,240,000₫

AMD Ryzen 5 2400G 3.6 GHz tích hợp VGA Radeon Vega 11/6MB /4 nhân 8 luồng


4,490,000₫

AMD Ryzen 7 1700 / 8 nhân 16 luồng / 3.0GHz / 20M / SK AM4


8,190,000₫

AMD Ryzen 7 1700X / 8 nhân 16 luồng / 3.4GHz / 20M / SK AM4


10,290,000₫

AMD Ryzen 7 1800X / 8 nhân 16 luồng / 3.6GHz / 20M / SK AM4


14,990,000₫

AMD Threadripper™ 1920X Socket TR4


23,490,000₫

AMD Threadripper™ 1950X Socket TR4

28,900,000₫
26,700,000₫