Sắp xếp theo:

Intel Core i7 5820k / 15M / 3.3GHz / 6 nhân 12 luồng / Ép xung


9,400,000₫

Intel Core i7 6800k / 15M / 3.4GHz / 6 nhân 12 luồng / Ép xung


10,790,000₫

Intel Core i7 6900k / 20M / 3.20GHz / 8 nhân 16 luồng / Ép xung


25,800,000₫