Hotline: 1800 6975

TỔNG HỢP KHUYẾN MÃI PC GAMING GEARVN 2018

1/ Quà tặng khuyến mãi khi build cấu hình GVN Grave 1050Ti : Tại Đây

Bàn Phím Cơ Logitech G610 Orion  Trị giá 2.190.000 VND

- Chuột Logitech G102 Trị giá 470.000VNĐ

- Lót Chuột hình PUBG Extended  Trị giá 150.000 VND

2/ Quà tặng khuyến mãi khi build cấu hình GVN Miracle 1050Ti : Tại Đây

Bàn Phím Cơ Fuhlen Destroyer Black Trị giá 990.000 VND

Tai nghe Plantronics RIG 500 Trị giá 1.490.000VNĐ

- Chuột Gaming Fuhlen G90s Trị giá 490.000VNĐ

- Lót Chuột hình PUBG Extended Trị giá 150.000 VND

3/ Quà tặng khuyến mãi khi build cấu hình GVN Armin 1050 Ti : Tại Đây

- Tặng Bàn Phím DareU DK87 TKL Trị giá 590.000 VND

- Chuột 1stplayer Fire Dancing GM3 Gaming Trị giá 290.000VNĐ

- Tặng Lót Chuột  hình PUBG Extended Trị giá 150.000 VND

Tai nghe Plantronics RIG 500 Trị giá 1.490.000VNĐ


4/Quà tặng khuyến mãi khi build cấu hình GVN Medusa 1050Ti : Tại Đây

- Bàn Phím Dare-U DK87 TKL Trị giá 590.000VND

- Chuột Gaming 1stPlayer BS300 Trị giá 390.000 VND

- Lót Chuột PUBG Extend Trị giá 150.000 VND

Tai nghe Plantronics RIG 500 Trị giá 1.490.000VNĐ


5/ Quà tặng khuyến mãi khi build cấu hình GVN Atom 1060 : Tại Đây

- Bàn Phím Cơ Fuhlen Destroyer Black Trị giá 990.000VNĐ

- Chuột Gaming Fuhlen G90s Trị giá 490.000VNĐ

- Lót chuột hình PUBG Extended Trị giá 150.000VNĐ

6/ Quà tặng khuyến mãi khi build cấu hình GVN Animus 1060 : Tại Đây

- Tặng Bàn Phím Cơ Fuhlen Destroyer Black Trị giá 990.000 VND

- Chuột Gaming Fuhlen G90s Trị giá 490.000VNĐ

- Tặng Lót Chuột hình PUBG Extended Trị giá 150.000 VND

7/Quà tặng khuyến mãi khi build cấu hình GVN Asura 1060 : Tại Đây

- Tặng Bàn Phím Cơ Fuhlen Destroyer Black Trị giá 990.000 VND

- Chuột Gaming Fuhlen G90s Trị giá 490.000VNĐ

- Tặng Lót Chuột hình PUBG Extended Trị giá 150.000 VND

8/ Quà tặng khuyến mãi khi build cấu hình GVN Horus 1060 : Tại Đây

- Tặng Bàn Phím Cơ Fuhlen Destroyer Black Trị giá 990.000 VND

- Chuột Gaming Fuhlen G90s Trị giá 490.000VNĐ

- Tặng Lót Chuột  hình PUBG Extended Trị giá 150.000 VND

9/ Quà tặng khuyến mãi khi build cấu hình GVN Athena 1070Ti : Tại Đây

- Tặng Bàn Phím Cơ Fuhlen Destroyer Trị giá 990.000 VND

- Tặng Chuột Fuhlen G90s RGB Trị giá 490.000 VND

- Tặng Tai Nghe Plantronics RIG 500 Trị giá 1.490.000 VND

- Tặng Lót chuột PUBG Extended Trị giá 150.000 VND

- Tặng Balo GEARVN 2 in 1 trị giá 349.000 VND

10/ Quà tặng khuyến mãi khi build cấu hình GVN Venus 1060 : Tại Đây

11/Quà tặng khuyến mãi khi build cấu hình GVN Matrix 1070 Ti : Tại Đây

- Tặng Bàn Phím Cơ DareU DK1280 Trị giá 1.080.000 VND

- Tặng Chuột DareU EM905 Trị giá 380.000 VND

- Tặng Tai Nghe Plantronics RIG 500 Trị giá 1.490.000 VND

- Tặng Lót Chuột Dare Extend Trị giá 300.000 VND

- Tặng Balo Gearvn Trị giá 349.000 VND

12/ Quà tặng khuyến mãi khi build cấu hình GVN Kaido 1080 : Tại Đây

13/ Quà tặng khuyến mãi khi build cấu hình GVN Alien 1080Ti : Tại Đây

- Tặng Bàn Phím Cơ Logitech G610 Orion Blue Trị giá 2.190.000 VND

- Tặng Chuột Steelsedries Rival 110 Trị giá 990.000 VND

- Tặng Tai Nghe Plantronics RIG 500 Trị giá 1.490.000 VND

- Tặng Lót Chuột PUBG Trị giá 150.000 VND

14/ Quà tặng khuyến mãi khi build cấu hình GVN Golem WC 1080Ti : Tại Đây

- Tặng Bàn Phím Cơ Logitech G610 Orion Blue Trị giá 2.190.000 VND

- Tặng Chuột Logitech G402 Hyperion Fury Ultra Fast Trị giá 990.000 VND

- Tặng Tai Nghe Plantronics RIG 500 Trị giá 1.490.000 VND

- Tặng Lót Chuột DareU XLTrị giá 190.000 VND

15/ Quà tặng khuyến mãi khi build cấu hình GVN Mutant 1080Ti : Tại Đây

16/ Quà tặng khuyến mãi khi build cấu hình GVN Arya 1080Ti : Tại Đây

- Tặng Bàn Phím Cơ 1st DK3 Black Trị giá 990.000 VND

- Tặng Chuột Logitech G403 Prodigy Gaming Trị giá 1.290.000 VND

- Tặng Tai Nghe Plantronics RIG 500 Trị giá 1.490.000 VND

- Tặng Lót Chuột Logitech G240 gaming Mousepad Trị giá 444.000 VND


17/ Quà tặng khuyến mãi khi build cấu hình GVN Kratos Blood : Tại Đây

Mua hàng online với nhiều ưu đãi hơn tại GEARVN