Sắp xếp theo:

AMD Ryzen 7 1700 / 8 nhân 16 luồng / 3.0GHz / 20M / SK AM4


Liên hệ

AMD Ryzen 7 1700X / 8 nhân 16 luồng / 3.4GHz / 20M / SK AM4


Liên hệ

AMD Ryzen 7 1800X / 8 nhân 16 luồng / 3.6GHz / 20M / SK AM4


Liên hệ