Sắp xếp theo:

Intel Pentium G4400 / 3M / 3.3GHz / 2 nhân 2 luồng

1,400,000₫
1,250,000₫
-11%

Intel Core i3 6100 / 3M / 3.7GHz / 2 nhân 4 luồng

2,850,000₫
2,700,000₫
-5%

Intel Core i5 6400 / 6M / 2.7GHz / 4 nhân 4 luồng

4,490,000₫
4,250,000₫
-5%

Intel Core i5 6500 / 6M / 3.2GHz / 4 nhân 4 luồng


4,850,000₫

Intel Core i5 6600 / 6M / 3.3GHz / 4 nhân 4 luồng


5,350,000₫

Intel Xeon® E3-1230 v5 / 8M / 3.4GHz / 4 nhân 8 luồng

7,550,000₫
6,390,000₫
-15%

Intel Core i7 6700 / 8M / 3.4GHz / 4 nhân 8 luồng

7,550,000₫
7,450,000₫
-1%

Intel Core i7 6700k / 8M / 4.0GHz~ / 4 nhân 8 luồng / Ép xung


8,420,000₫

Intel Core i7 6800k / 15M / 3.4GHz / 6 nhân 12 luồng / Ép xung

10,790,000₫
9,130,000₫
-15%

Intel Core i7 6900k / 20M / 3.20GHz / 8 nhân 16 luồng / Ép xung


25,800,000₫