Sắp xếp theo:

Intel Celeron G4900/ 2M / 3.1GHz / 2 nhân 2 luồng


1,150,000₫

Intel Pentium Gold G5400 / 4M / 3.7GHz / 2 nhân 4 luồng


2,140,000₫

Intel Pentium Gold G5500 / 4M / 3.8GHz / 2 nhân 4 luồng


2,450,000₫

Intel Core i3 8100 / 6M / 3.6GHz / 4 nhân 4 luồng


3,390,000₫

Intel Core i3 8350k / 8M / 4.0GHz / 4 nhân 4 luồng


4,950,000₫

Intel Core i5 8400 / 9M / 2.8GHz / 6 nhân 6 luồng


5,590,000₫

Intel Core i5 8500 / 9M / 3.0GHz / 6 nhân 6 luồng


5,990,000₫

Intel Core i5 8600 / 9M / 3.1GHz / 6 nhân 6 luồng


6,990,000₫

Intel Core i5 8600K / 9M / 3.6GHz / 6 nhân 6 luồng


7,190,000₫

Intel Core i7 8700 / 12M / 3.2GHz / 6 nhân 12 luồng


8,790,000₫

Intel Core i7 8700k / 12M / 3.7GHz / 6 nhân 12 luồng


9,700,000₫

Intel Core i7 8086K / 12M / 4.0GHz / 6 nhân 12 luồng


11,500,000₫