Sắp xếp theo:

GVN Grave 1050Ti

13,390,000₫
11,190,000₫
-16%

GVN Miracle 1050Ti

13,650,000₫
11,900,000₫
-13%

GVN Armin 1050 Ti

14,530,000₫
13,000,000₫
-11%

GVN Medusa 1050Ti

16,000,000₫
14,700,000₫
-8%

GVN Atom 1060

19,000,000₫
17,500,000₫
-8%

GVN Animus 1060

21,050,000₫
19,800,000₫
-6%

GVN Asura 1060

23,600,000₫
21,900,000₫
-7%

GVN Horus 1060

26,535,000₫
24,610,000₫
-7%

GVN Athena 1070Ti

31,630,000₫
29,500,000₫
-7%

GVN Matrix 1070 Ti

34,440,000₫
31,900,000₫
-7%

GVN Kaido 1080

37,780,000₫
35,200,000₫
-7%

GVN Alien 1080 Ti

48,650,000₫
45,500,000₫
-6%

GVN Golem WC 1080 Ti

53,110,000₫
49,610,000₫
-7%

GVN Mutant 1080 Ti

55,640,000₫
51,500,000₫
-7%

GVN Arya 1080 Ti

55,230,000₫
52,880,000₫
-4%

GVN Kratos Blood


87,800,000₫