Sắp xếp theo:

Ổ Cứng Di Động SSD Barracuda Seagate Fast 1TB (STJM1000400)

6,490,000₫
5,750,000₫
-11%

Ổ Cứng Di Động SSD Barracuda Seagate Fast 500GB (STJM500400)

3,590,000₫
3,150,000₫
-12%

Ổ Cứng Di Động SSD Lacie Portable SSD 1TB USB-C + SRS (STHK1000800)

6,490,000₫
5,990,000₫
-8%

Ổ Cứng Di Động SSD Lacie Portable SSD 500GB USB-C + SRS (STHK500800)

3,590,000₫
3,390,000₫
-6%

Ổ Cứng Di Động SSD Samsung T7 Touch Portable 1TB 2.5" (MU-PC1T0K)

6,490,000₫
5,590,000₫
-14%

Ổ Cứng Di Động SSD Samsung T7 Touch Portable 1TB 2.5" (MU-PC1T0S/WW)

6,490,000₫
5,590,000₫
-14%

Ổ Cứng Di Động SSD Samsung T7 Touch Portable 500GB 2.5" (MU-PC500K)

3,590,000₫
3,390,000₫
-6%

Ổ Cứng Di Động SSD Samsung T7 Touch Portable 500GB 2.5" (MU-PC500S)

3,590,000₫
3,390,000₫
-6%

Ổ cứng di động SSD Sandisk Extreme Portable 1TB

5,690,000₫
4,590,000₫
-19%

Ổ cứng di động SSD Sandisk Extreme Portable 250GB

2,490,000₫
2,090,000₫
-16%

Ổ cứng di động SSD Sandisk Extreme Portable 500GB

2,990,000₫
2,390,000₫
-20%

Ổ cứng di động SSD Western Digital My Passport 256GB USB 3.1


2,590,000₫

Ổ cứng di động SSD Western Digital My Passport 512GB USB 3.1


3,990,000₫