Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level 

Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level Play to your level 

Xem thêm

PC ICUE

Bộ Nhớ RAM

Vỏ Máy Tính

Tản Nhiệt

Nguồn Máy Tính

Quạt & Phụ Kiện

TINH CHỈNH ÁNH SÁNG DỄ DÀNG

iCUE cho phép bạn đồng bộ hoàn toàn hiệu ứng đèn LED RGB trên tất cả thiết bị CORSAIR tương thích đem đến một góc máy đầy sắc màu khó ai sánh bằng.

TRẢI NGHIỆM THỊ GIÁC ẤN TƯỢNG

Rainbow

Rain

Visor

Yellow

TINH CHỈNH ÁNH SÁNG DỄ DÀNG

iCUE cho phép bạn đồng bộ hoàn toàn hiệu ứng đèn LED RGB trên tất cả thiết bị CORSAIR tương thích đem đến một góc máy đầy sắc màu khó ai sánh bằng.

TRẢI NGHIỆM THỊ GIÁC ẤN TƯỢNG

Rainbow

Rain

Visor

Yellow

TINH CHỈNH ÁNH SÁNG DỄ DÀNG

iCUE cho phép bạn đồng bộ hoàn toàn hiệu ứng đèn LED RGB trên tất cả thiết bị CORSAIR tương thích đem đến một góc máy đầy sắc màu khó ai sánh bằng.

TRẢI NGHIỆM THỊ GIÁC ẤN TƯỢNG

Rainbow

Rain

Visor

Yellow

TINH CHỈNH ÁNH SÁNG DỄ DÀNG

iCUE cho phép bạn đồng bộ hoàn toàn hiệu ứng đèn LED RGB trên tất cả thiết bị CORSAIR tương thích đem đến một góc máy đầy sắc màu khó ai sánh bằng.

TRẢI NGHIỆM THỊ GIÁC ẤN TƯỢNG

Rainbow

Rain

Visor

Yellow

HIỆU SUẤT BỘ MÁY PC

Giám sát nhiệt độ hoạt động theo thời gian thực, thiết lập hiệu ứng đèn LED tùy ý để nhận biết nhiệt độ đang cao, và tạo đường quạt lượn sóng để tự động điều chỉnh tốc độ quạt.

CÁC PROFILE TÙY BIẾN

Điều chỉnh hiệu suất hoạt động của hệ thống đáp ứng nhu cầu sử dụng của bạn - Chế độ yên lặng khi làm việc, chế độ hiệu suất cao khi chơi game thiết lập đồ họa cao, hoặc bất kỳ chế độ nào bạn thích.

Audio Quiet Mode

Movie Mode

CÁC CHẾ ĐỘ TUỲ CHỌN

Game Mode

CÁC PROFILE TÙY BIẾN

Điều chỉnh hiệu suất hoạt động của hệ thống đáp ứng nhu cầu sử dụng của bạn - Chế độ yên lặng khi làm việc, chế độ hiệu suất cao khi chơi game thiết lập đồ họa cao, hoặc bất kỳ chế độ nào bạn thích.

Audio Quiet Mode

Movie Mode

CÁC CHẾ ĐỘ TUỲ CHỌN

Game Mode

CÁC PROFILE TÙY BIẾN

Điều chỉnh hiệu suất hoạt động của hệ thống đáp ứng nhu cầu sử dụng của bạn - Chế độ yên lặng khi làm việc, chế độ hiệu suất cao khi chơi game thiết lập đồ họa cao, hoặc bất kỳ chế độ nào bạn thích.

Audio Quiet Mode

Movie Mode

CÁC CHẾ ĐỘ TUỲ CHỌN

Game Mode

TIỆN LỢI & ĐƠN GIẢN

Phần mềm CORSAIR iCUE kết nối các linh kiện trong góc máy của bạn với nhau, tạo nên hệ sinh thái độc nhất với tính năng điều khiển trực quan

HỆ SINH THÁI ICUE