ViewSonic mang đến hình ảnh tuyệt đẹp, màu sắc chính xác, chân thực với các tiêu chuẩn màu công nghiệp bao gồm sRGB và Adobe RGB