gearvn


  • 123
  • 123
    • 1234
    • 1234
  • 123
TÊN SẢN PHẨM

GIÁ BÁN LẺ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

BÀN PHÍM

 Bàn phím cơ 1stplayer DK3 Black - Blue switch990,000
490,000

 Phím Quang cơ, Led: Multi Colour

 Bàn phím Gaming DareU LK145 USB480,000 Phím giả cơ, N-key rollover: 19-key, LED: Multi  Color
 Bàn phím Gaming DareU LK160350,000 Phím giả cơ, N-key rollover: 19-key, LED: Multi Color
Mua hàng online với nhiều ưu đãi hơn tại GEARVN