Tất cả bài viết

Top 10 vật phẩm game đắt tiền thứ 2 thì không cái nào dám số 1

Top 10 vật phẩm game đắt tiền thứ 2 thì không cái nào dám số 1

Với sức mạnh của đồng tiền, game thủ Baldur‘s Gate 3 lén nhét 15.000 vàng vào túi của trùm cuối để đấm phát chết luôn

Với sức mạnh của đồng tiền, game thủ Baldur‘s Gate 3 lén nhét 15.000 vàng vào túi của trùm cuối để đấm phát chết luôn

Có lẽ đây là màn đánh trùm sáng tạo nhất trong Baldur’s Gate 3 luôn các bạn ạ.Thành viên GoldenThane có đăng trên diễn đàn Reddit trận chiến giữa anh ta với con trùm cuối Ketheric Thorm của Act 2 với cây chùy Twist of Fortune. Bạn sẽ nhặt được món vũ khí này từ con trùm Tolltaker cũng trong Act 2, và đây là một món đồ có một...