Sắp xếp theo:

Màn hình HKC HA238 24" IPS siêu mỏng

3,190,000₫
2,900,000₫
-9%

Màn hình HKC HA270 27" IPS 75Hz

3,990,000₫
3,850,000₫
-4%

Màn hình cong HKC M27A9X-W Black 27" VA 75Hz

4,490,000₫
4,090,000₫
-9%

Màn hình cong HKC M27A9X-W White 27" VA 75Hz

4,490,000₫
4,190,000₫
-7%

Màn hình cong HKC M24G1 24" VA 144Hz chuyên game

5,090,000₫
4,690,000₫
-8%

Màn hình cong HKC NB27C2 27" VA 144Hz Chuyên game

6,190,000₫
5,090,000₫
-18%

Màn hình cong HKC M27G3F 27" VA 144Hz chuyên game


5,390,000₫

Màn Hình HKC M25G6F - 25" 144Hz chuyên game

6,890,000₫
5,990,000₫
-13%

Màn hình cong HKC M32A7F 32" VA 165Hz

7,690,000₫
6,350,000₫
-17%

Màn hình cong HKC M32A7Q 32" VA 2K 144Hz chuyên game

9,000,000₫
6,990,000₫
-22%

Màn hình HKC M27G6F 27" TN 144Hz chuyên game


7,490,000₫

Màn hình cong HKC M27G1Q 27" VA 2K 144Hz chuyên game

8,690,000₫
7,490,000₫
-14%

(TN 25") HKC M25G6F2 - 240Hz

8,890,000₫
7,890,000₫
-11%

Màn hình HKC M27G6F2 27" TN 240Hz chuyên game


8,490,000₫