Sắp xếp theo:

Bộ định tuyến MESH Asus ZenWiFi AX Mini XD4 (W-2-PK) chuẩn AX1800

5,990,000₫
3,990,000₫
-33%

Bộ định tuyến MESH Asus ZenWiFi AX Mini XD4 (B-2-PK) chuẩn AX1800

5,990,000₫
3,990,000₫
-33%

Bộ định tuyến Mesh WiFi 6 TP-Link Deco X20 (3 pack) chuẩn AX1800

8,499,000₫
5,490,000₫
-35%

Bộ định tuyến WiFi 6 Asus RT-AX55 Chuẩn AX1800


1,790,000₫

Bộ định tuyến MESH Asus ZenWiFi AX Mini XD4 (W-3-PK) chuẩn AX1800

8,990,000₫
8,660,000₫
-4%

Bộ định tuyến WiFi 6 Asus TUF-AX3000 Chuẩn AX3000

4,940,000₫
4,390,000₫
-11%

Bộ định tuyến WiFi 6 ASUS RT-AX56U Wifi Chuẩn AX1800

2,990,000₫
2,590,000₫
-13%

Bộ định tuyến WiFi 5 ASUS RT-AC1500UHP Chuẩn AC1500 (Xuyên tường)

2,220,000₫
1,690,000₫
-24%

USB thu sóng WiFi 4 TP-LInk WN722N chuẩn N150


200,000₫

Bộ định tuyến WiFi 4 ASUS RT N12 Chuẩn N300

550,000₫
490,000₫
-11%

Card mạng PCIe WiFi 4 TP-Link WN781ND chuẩn N150


200,000₫

Bộ định tuyến WiFi 5 ASUS RT-AC53 Chuẩn AC750

1,190,000₫
990,000₫
-17%

Bộ định tuyến WiFi 5 ASUS RT-AC1300UHP Chuẩn AC1300 (Xuyên tường)

2,190,000₫
1,790,000₫
-18%

Card mạng PCIe WiFi 6 ASUS PCE-AX3000 Chuẩn AX3000 (Tray)

1,090,000₫
730,000₫
-33%

USB thu sóng WiFi 5 ASUS USB-AC53 Chuẩn AC1200

750,000₫
550,000₫
-27%

USB thu sóng WiFi 5 TP-Link Archer T2U Nano chuẩn AC600

400,000₫
259,000₫
-35%

USB thu sóng WiFi 5 TP-Link Archer T3U chuẩn AC1300


530,000₫

Card mạng WiFi 6 Intel Desktop Kit AX200 chuẩn AX3000

990,000₫
690,000₫
-30%

USB thu sóng WiFi 5 TPLink Archer T2U Plus chuẩn AC600

299,000₫
279,000₫
-7%

Bộ định tuyến WiFi 6 ROG Rapture GT-AX11000 Chuẩn AX11000

15,990,000₫
14,490,000₫
-9%

Bộ định tuyến WiFi 5 ASUS RT-AC86U Chuẩn AC2900

5,490,000₫
3,690,000₫
-33%

Bộ định tuyến WiFi 5 TP-Link Archer C54 chuẩn AC1200

990,000₫
449,000₫
-55%

Bộ định tuyến WiFi 6 TP-Link Archer AX10 chuẩn AX1500

1,990,000₫
1,290,000₫
-35%

Bộ tiếp sóng ASUS RP-N12 Chuẩn N300

619,000₫
600,000₫
-3%

Bộ định tuyến WiFi 5 ASUS ROG Rapture GT-AC2900 Chuẩn AC 2900 (Chuyên Gaming)

6,990,000₫
2,960,000₫
-58%

Bộ định tuyến WiFi 5 TP-Link Archer C58HP chuẩn AC1350 (xuyên tường)

1,790,000₫
1,590,000₫
-11%

Bộ định tuyến MESH WiFi 5 TP-Link Deco M4 (3 pack) chuẩn AC1200

3,490,000₫
3,190,000₫
-9%

Card mạng WiFi 6 Asus PCE-AX3000 chuẩn AX3000

1,470,000₫
1,190,000₫
-19%

Bộ định tuyến WiFi 6 ASUS RT-AX88U Chuẩn AX6000

8,950,000₫
8,190,000₫
-8%

Bộ định tuyến WiFi 6 TP-Link Archer AX50 chuẩn AX3000

2,990,000₫
1,790,000₫
-40%

Bộ định tuyến MESH WiFi 5 TP-Link Deco E4 (3 pack) chuẩn AC1200

2,600,000₫
2,390,000₫
-8%

Bộ định tuyến MESH WiFi 5 TP-Link Deco E4 (2 pack) chuẩn AC1200

1,900,000₫
1,590,000₫
-16%

Card mạng WiFi 6 TPLink Archer TX3000E chuẩn AX3000

1,990,000₫
890,000₫
-55%

Bộ định tuyến WiFi 6 ASUS RT-AX92U (2PK) Chuẩn AX6100

15,990,000₫
13,990,000₫
-13%

USB thu sóng WiFi 4 ASUS USB-N10 Chuẩn N150


250,000₫

Bộ định tuyến WiFi 4 TP-Link WR841HP chuẩn N300 (xuyên tường)


790,000₫

Bộ định tuyến WiFi 5 TP-Link Archer C6 chuẩn AC1200


990,000₫

Bộ định tuyến MESH WiFi 5 TP-Link Deco M5 (3 Pack) chuẩn AC1300

4,990,000₫
3,990,000₫
-20%

Bộ định tuyến MESH WiFi 5 TP-Link Deco M5 (2 pack) chuẩn AC1300

3,900,000₫
2,990,000₫
-23%

Bộ định tuyến MESH WiFi 5 TP-Link Deco M5 (1 Pack) chuẩn AC1300

1,990,000₫
1,690,000₫
-15%

Bộ định tuyến WiFi 5 ASUS BRT-AC828 chuẩn AC2600 (Doanh nghiệp)


7,900,000₫

Bộ định tuyến WiFi 6 Asus RT-AX82U chuẩn AX5400

6,290,000₫
5,990,000₫
-5%

Bộ định tuyến WiFi 6 TP-Link Archer AX6000 chuẩn AX6000

9,900,000₫
7,790,000₫
-21%

Bộ định tuyến WiFi 4 TP-Link WR844N chuẩn N300

390,000₫
290,000₫
-26%

Bộ định tuyến WiFi 6 TP-Link Archer AX11000 chuẩn AX11000

19,990,000₫
13,990,000₫
-30%

Bộ định tuyến MESH Asus ZenWiFi Router XT8 (W-2-PK), Chuẩn AX6000

13,990,000₫
10,990,000₫
-21%

Bộ định tuyến WiFi 6 ASUS RT-AX92U Chuẩn AX6100

9,300,000₫
9,090,000₫
-2%

Bộ định tuyến WiFi 5 ASUS RT-AC68U (2PK) Chuẩn AC1900


9,070,000₫