Sắp xếp theo:

ASUS RT-N12+ Chuẩn N300, hỗ trợ tính năng lặp sóng

490,000₫
290,000₫
-41%

Bộ định tuyến WiFi 5 ASUS RT-AC1200 V2 Chuẩn AC1200

1,320,000₫
990,000₫
-25%

Bộ định tuyến WiFi 6 Asus RT-AX53U chuẩn AX1800

1,790,000₫
1,190,000₫
-34%

Bộ định tuyến WiFi 6 Asus RT-AX55 Chuẩn AX1800

2,290,000₫
1,850,000₫
-19%

Bộ định tuyến WiFi 6 Asus RT-AX1800HP chuẩn AX1800 (Xuyên tường)

1,890,000₫
1,390,000₫
-26%

Bộ định tuyến WiFi 6 Asus RT-AX82U Gundam Edition

6,990,000₫
5,290,000₫
-24%

Bộ định tuyến WiFi 6 Asus RT-AX3000 chuẩn AX3000

3,990,000₫
3,190,000₫
-20%

Bộ định tuyến WiFi 6 Asus TUF Gaming AX5400 chuẩn AX5400

5,990,000₫
5,390,000₫
-10%

Bộ định tuyến WiFi 6 Asus TUF-AX3000 Chuẩn AX3000

4,940,000₫
3,790,000₫
-23%

Bộ định tuyến MESH Asus ZenWiFi AX Mini XD4 (W-2-PK) chuẩn AX1800

5,990,000₫
4,990,000₫
-17%

Bộ định tuyến MESH Asus ZenWiFi AX Mini XD4 (B-2-PK) chuẩn AX1800

5,990,000₫
4,990,000₫
-17%

Bộ định tuyến WiFi 5 ASUS RT-AC1500UHP Chuẩn AC1500 (Xuyên tường)

1,990,000₫
1,690,000₫
-15%

Bộ định tuyến WiFi 6 ASUS RT-AX56U Wifi Chuẩn AX1800

2,990,000₫
2,790,000₫
-7%

Bộ định tuyến WiFi 6 Asus RT-AX82U chuẩn AX5400

6,290,000₫
5,990,000₫
-5%

Bộ định tuyến MESH Asus ZenWiFi AX Mini XD4 (B-3-PK) chuẩn AX1800

8,990,000₫
7,490,000₫
-17%

Bộ định tuyến WiFi 6 Asus RT-AX55 (White) Chuẩn AX1800

2,290,000₫
1,850,000₫
-19%

Bộ định tuyến WiFi 6 Asus RT-AX86U Zaku II Gundam Edition

8,190,000₫
6,990,000₫
-15%

Bộ định tuyến WiFi 6 Asus RT-AX89X

16,990,000₫
15,990,000₫
-6%

Bộ định tuyến MESH Asus ZenWiFi Router XT8 (B-2-PK), Chuẩn AX6000

13,990,000₫
10,990,000₫
-21%

USB thu sóng WiFi 4 ASUS USB-N10 Chuẩn N150


250,000₫

Bộ định tuyến MESH Asus ZenWiFi AX Mini XD4 (W-3-PK) chuẩn AX1800

8,990,000₫
7,490,000₫
-17%

Bộ định tuyến WiFi 6 ASUS RT-AX92U Chuẩn AX6100

9,300,000₫
9,090,000₫
-2%

Card mạng PCIe WiFi 6 ASUS PCE-AX3000 Chuẩn AX3000 (Tray)

1,090,000₫
690,000₫
-37%

Bộ định tuyến MESH Asus ZenWiFi Router XT8 (W-2-PK), Chuẩn AX6000

13,990,000₫
10,990,000₫
-21%

Card mạng WiFi 6 Asus PCE-AX3000 chuẩn AX3000

1,470,000₫
1,190,000₫
-19%

Card mạng PCIe WiFi 6 ASUS PCE-AX58BT Chuẩn AX3000

1,890,000₫
1,490,000₫
-21%

USB thu sóng WiFi 5 ASUS USB-AC53 Chuẩn AC1200

750,000₫
550,000₫
-27%

Bộ tiếp sóng ASUS RP-N12 Chuẩn N300

619,000₫
600,000₫
-3%

ASUS RT-AC59U (Mobile Gaming) Chuẩn AC1500 MU-MIMO, 2 băng tần, USB, Stream 4K

1,950,000₫
949,000₫
-51%

Bộ định tuyến WiFi 6 ASUS RT-AX92U (2PK) Chuẩn AX6100

15,990,000₫
13,990,000₫
-13%

Bộ định tuyến WiFi 5 ASUS RT-AC53 Chuẩn AC750

1,190,000₫
990,000₫
-17%

Bộ định tuyến WiFi 5 ASUS RT-AC1300UHP Chuẩn AC1300 (Xuyên tường)

2,190,000₫
1,790,000₫
-18%

Bộ định tuyến WiFi 5 ASUS RT-AC86U Chuẩn AC2900

5,490,000₫
3,290,000₫
-40%

Bộ định tuyến WiFi 6 ASUS RT-AX88U Chuẩn AX6000

8,950,000₫
8,190,000₫
-8%

Bộ định tuyến WiFi 5 ASUS RT-AC68U (2PK) Chuẩn AC1900


9,070,000₫

Bộ định tuyến WiFi 6 ROG Rapture GT-AX11000 Chuẩn AX11000

13,990,000₫
13,490,000₫
-4%