Sắp xếp theo:

AMD Ryzen 3 2200G 3.5 GHz tích hợp VGA Radeon Vega 8/6MB/4 nhân 4 luồng


2,650,000₫

AMD Ryzen 3 1200 / 4 nhân 4 luồng / 3.1GHz / 8M / SK AM4


2,710,000₫

AMD Ryzen 3 1300X / 4 nhân 4 luồng / 3.5GHz / 8M / SK AM4


3,390,000₫

AMD Ryzen 5 2400G 3.6 GHz tích hợp VGA Radeon Vega 11/6MB /4 nhân 8 luồng

4,390,000₫
4,190,000₫
-5%

AMD Ryzen 5 1400 / 4 nhân 8 luồng / 3.2GHz / 8M / SK AM4


4,400,000₫

AMD Ryzen 5 1500X / 4 nhân 8 luồng / 3.5GHz / 16M / SK AM4


4,490,000₫

AMD Ryzen 5 1600 / 6 nhân 12 luồng / 3.2GHz / 16M / SK AM4


4,990,000₫

CPU AMD Ryzen 5 2600/ 6 nhân 12 luồng/ SK AM4


5,400,000₫

AMD Ryzen 5 1600X / 6 nhân 12 luồng / 3.6GHz / 16M / SK AM4


5,590,000₫

CPU AMD Ryzen 5 2600X / 6 nhân 12 luồng/ SK AM4


6,100,000₫

AMD Ryzen 7 1700 / 8 nhân 16 luồng / 3.0GHz / 20M / SK AM4


8,499,000₫

CPU AMD Ryzen 7 2700/ 8 nhân 16 luồng/ SK AM4


8,500,000₫

AMD Ryzen 7 1700X / 8 nhân 16 luồng / 3.4GHz / 20M / SK AM4


9,099,000₫

CPU AMD Ryzen 7 2700X / 8 nhân 16 luồng/ SK AM4


9,200,000₫

AMD Ryzen 7 1800X / 8 nhân 16 luồng / 3.6GHz / 20M / SK AM4


9,999,000₫

AMD Threadripper™ 1920X Socket TR4


22,199,000₫

AMD Threadripper™ 1950X Socket TR4

28,900,000₫
28,199,000₫
-2%