Sắp xếp theo:

Intel Core i9 10980XE / 24.75M / 3.0GHz / 18 nhân 36 luồng LGA2066

29,990,000₫
28,990,000₫
-3%

Intel Core i9 10940x /19.25MB/ 3.3GHz / 14 nhân 28 luồng LGA2066


24,500,000₫

Intel Core i9 10920x /19.25MB/ 3.5GHz / 12 nhân 24 luồng LGA2066

21,400,000₫
19,990,000₫
-7%

Intel Core i9 9940x / 19.25MB / 3.3GHz/ 14 nhân 28 luồng LGA2066


19,700,000₫

Intel Core i9 10900X / 19.5M / 3.7GHz / 10 nhân 20 luồng LGA2066

17,400,000₫
16,490,000₫
-5%

Intel Core i9 9900X / 19.5M / 3.5GHz / 10 nhân 20 luồng LGA2066

17,390,000₫
14,900,000₫
-14%

Intel Core i9 9820X / 16.5M / 3.3GHz / 10 nhân 20 luồng LGA2066


Liên hệ

Intel Core i9 7980XE / 24.75M / 2.60GHz / 18 nhân 36 luồng LGA2066


Liên hệ

Intel Core i9 7900X / 13.75M / 3.3GHz / 10 nhân 20 luồng LGA2066


Liên hệ