Sắp xếp theo:

Intel Core i9 10980XE / 24.75M / 3.0GHz / 18 nhân 36 luồng LGA2066

29,990,000₫
28,990,000₫
-3%

Intel Core i9 10940x /19.25MB/ 3.3GHz / 14 nhân 28 luồng LGA2066


24,500,000₫

Intel Core i9 10920x /19.25MB/ 3.5GHz / 12 nhân 24 luồng LGA2066

21,400,000₫
19,990,000₫
-7%

Intel Core i9 10900X / 19.5M / 3.7GHz / 10 nhân 20 luồng LGA2066

17,400,000₫
16,490,000₫
-5%